לאתרי ג'ומלה ישנה מערכת ניהול תוכן בחלק האחורי (back end). כניסת ברירת המחדל למערכת היא ע"י הוספה של המילה administrator לאחר כתובת האתר.

לדוגמא :

כתובת האתר : www.exmpalesite.co.il

כתובת מערכת הניהול : www.exmpalesite.co.il/administrator

 

Joomla Administrator Login Page

איור 1.0 – דף הכניסה למערכת

 

לאחר הקלדת שם המשתמש וסיסמא בחר שפה רצויה לכניסה (תפריט השפות מותאם להגדרות השפה במערכת).

אם הכל תקין, הגענו למסך פאנל הניהול.

 

Joomla Control Panel Page HEאיור 1.1 – פאנל הניהול